Energetische therapie

Als energetisch therapeut stem ik af op jouw energieveld. Wij zijn energie en hebben naast ons fysieke lichaam een energieveld om ons heen, ook wel het aura genoemd. De chakra’s in je lichaam zijn energiecentra die verbonden zijn met al je organen en je hele lichaam. Je Hogere Zelf of je Zielsbewustzijn is wie jij bent. En je maakt gebruik van een lichaam om dingen in het leven te ervaren. Door een hoop gekwetter in je hoofd, hoor je echter vaak je echte Ik niet meer. En die echte Ik probeert door middel van fysieke boodschappen, zoals kwalen, ongemakken etc. met je lagere bewuste ik te communiceren. Als je energie niet goed stroomt door bijvoorbeeld (emotionele) blokkades en of ervaringen zullen eerder kwalen ontstaan. Ook kan je last hebben van somberheid, vermoeidheid, een kort lontje et cetera. Ingrid is Reikimaster en daarnaast wordt gebruik gemaakt van allerlei methodieken zoals Sedona, spiegelen, stepping stone, EFT, tekeningen, MIR, edelstenen, affirmaties, inzichtkaarten, opstellingen, visualisaties en meditaties. De duur van een sessie is 1 of 1,5 uur en jij bepaalt het aantal sessies.