Benut je vrije wil, juist in deze tijd

Bubbel van Licht

Wat betekent ‘vrije wil’? In hoeverre maken we daar gebruik van en waarom is het juist in deze tijd zo belangrijk om je bewust te zijn van je universele kosmische vrije wil?

Alle informatie die afgelopen tijd tot ons komt kan leiden tot verwarring. Er is zoveel aan de hand en licht en donker lopen door elkaar heen. Sommige donkere initiatieven hebben als gevolg dat er juist licht ontstaat, met andere woorden het beoogde effect van het donker komt als een boemerang terug. Denk aan de opsluiting van de helft van de wereldbevolking, maar het effect van meer eenheid, zorgen voor elkaar, schoner milieu, reflectie op het eigen leven, verminderen en minder consumeren, minder vliegen et cetera.

Deze tijd is lang geleden voorspeld 

De tijd waarin we leven is voorspeld door de hopi indianen, maya’s en andere natuurvolkeren. Ook de nag hamadi geschriften en diverse channelings uit de jaren ’80 verwijzen naar de tijd waarin we nu leven. En die tijd kan verwarrend zijn als je weliswaar bewust bent op aards niveau hoe onze wereld er uit ziet en wie er aan de macht zijn, maar minder verbonden bent met het energetische en spirituele leven. De kern van alles ligt in jezelf, door je bewust te zijn wie je werkelijk bent en afscheid te nemen van het ‘little me’ gevoel. Doordat duizenden jaren de mensheid zich als slaaf heeft laten behandelen, zijn we kwijt geraakt hoe groots we zijn!

Maar laten we eerst even kort op een rij zetten hoe deze tijd is voorspeld. Er zijn vele personen die zich al jaren bezig houden met hoe de wereld er uit ziet. Denk aan David Icke bijvoorbeeld, maar ook de verschillende sites als ‘wanttoknow’, ellaster, wakkere mensen, niburu en vele buitenlandse sites. En op allerlei telegram kanalen kan je van alles vinden. Op een diepere energetische, bewuste en filosofische wijze leren mensen als Marcel Messing je meer over de tijd waarin we leven. Daarnaast is op youtube ondanks de censuur een overvloed te vinden van documentaires om de waarheid aan het licht te brengen, wat door de mainstream media wordt verzaakt. Je kunt het de mainstream echter niet kwalijk nemen, zij zijn gehypnotiseerd en weten werkelijk niet wat ze aan het doen zijn. Denk aan Eva Jinek die Hillary Clinton interviewt en haar ziet als een idool. Zij geeft daarmee aan dat ze haar kracht afgeeft aan iemand die zij hoger acht als zichzelf en bovendien heeft ze zich niet verdiept in meerzijdige informatie, maar zich alleen gericht op de mainstream media. Dat wil zeggen, je hoort iets, neemt het voor waar aan, maar gaat niet zelf op onderzoek uit. Dat is geen journalistiek, maar laten voorkauwen wat een ander je zegt. 

Dat is een bekend verschijnsel in de mainstream media, het merendeel is gehypnotiseerd en kiest bewust of onbewust om mee te lopen uit angst om hun eigen baantje of positie te verliezen c.q. hun status, geld, aanzien en macht te behouden. Een andere onbewuste keuze is het gevolg van cognitieve dissonantie, dat wil zeggen, de persoon wil de gevolgen van de waarheid niet zien en maakt een onbewuste keuze om zaken te ontkennen. 

Slachtoffer of goddelijk wezen?

En de wereld is ook werkelijk slechter dan de ergste science fiction ooit heeft laten zien. Het grappige is dat science fiction zich vaak richt op vernietiging van de mensheid door buitenaards bestaan, maar de wereld wordt vernietigd door menselijke wezens, weliswaar beinvloed door bepaalde buitenaardse rassen. Door buitenaardse wezens als gezamenlijke vijand aan te wijzen en dit via films alvast voor te programmeren in het brein van de massa, wordt de aandacht afgeleid van wie de werkelijke vijand voor de mensheid is.  

Is de wereld waarin we leven echter de werkelijkheid? Zijn wij het poppetje, waarvan je denkt dat je het bent? Of zijn wij een goddelijk wezen met ongekende krachten? God schiep de mens naar zijn evenbeeld. En dan hebben we het hier niet over de god van de kerk en het geloof, we hebben het hier over de Intelligente Bron, de Source. Wij zijn geschapen naar zijn evenbeeld, we hebben ongekende kracht en power! We hebben zelfhelende vermogens, echter zolang wij daar niet op vertrouwen en naar handelen, leveren we onze kracht in. En daar maakt het duister gebruik van.

Kiezen voor angst of liefde

Je leest in veel geschriften dat je kunt kiezen voor angst of voor liefde. Maar wat betekent dat nou? Een mooi verhaal, maar hoe doe je dat in de praktijk en wat betekent het? 

We zijn als mensheid al duizenden jaren onderdrukt, maar....we hebben ons ook laten onderdrukken. De cabal, een paar families heeft de heerschappij over de aarde overgenomen. En wij hebben het als mensheid láten gebeuren. Door je te beseffen dat je het hebt láten gebeuren, maak je je meteen los van de slachtofferrol, dat het je is overkomen, je beseft dat je hiervoor hebt gekozen, maar dat je in deze tijd dus ook kunt kiezen om je níét meer te laten onderdrukken. 

“Een gebrek aan nieuwsgierigheid is het grootste gebrek van deze beschaving”, een uitspraak van Bruce Lipton, celbioloog van de nieuwe (quantum) wetenschap. Veel mensen nemen aan wat hen wordt voorgeschoteld door de kranten en het 8 uur journaal. Maar ze zoeken niet zelf en zijn zich dus ook niet bewust dat al dit nieuws gecontroleerd wordt door slechts 1 partij die dit wereldwijd doorstuurt en via een hypnose programma via de mainstream media aan  een groot deel van de mensheid toont. 

Wakker worden is af te durven wijken van de meute

Wakker worden is dus meerdere bronnen raadplegen, meerdere bewijzen lezen en dan vanuit je diepe buikgevoel volgen wat je “weet’ dat waar is. En dus kiezen voor jouw waarheid. Psychologisch speelt daar ook nog het groepsgevoel. Veel mensen zijn verbonden aan sociale groepen en zijn bang om een ander geluid te laten horen. Dat is heel begrijpelijk. Echter, in hoeverre sta je in je kracht, als je rekening houdt met wat de groep van je vindt en niet uitspreekt wat jij diep van binnen voelt? En in hoeverre ben je je bewust van het principe als er één schaap over de dam is volgen er meer, dus dat je andere mensen/wezens mee neemt, als jij bij je buikgevoel blijft en uitspreekt hoe jij iets voelt?

Het gaat er in deze tijd om, dat je dicht bij je Zelf blijft, ongeacht de gevolgen. Je bént niet het fysieke lichaam, je bént niet de angst voor de situatie waarin je zit, je hébt een fysiek lichaam en je erváárt een situatie waarin je zit. Je bént echter, het I AM bewustzijn. Je bént een ziel in een lichaam en je ervaart in deze wereld de situatie waarin we zitten. Het gaat erom zoals Eckhart Tolle zo mooi zegt, dat je je bewust bent dat je niet het lichaam bént, dat je niet de emoties bént, maar dat je je bewust wordt dat je bepaalde emoties hébt.

De situatie waarin we zitten is voorspeld door de hopi indianen, de maya’s, maar dichter bij huis en van deze tijd oa. door David Icke en ook door Celeste Solum Bishop. Zij is een Amerikaanse vrouw die 20 jaar FEMA officer is geweest en toegang had tot high classified information. Toen zij na 9/11 ‘wakker’ werd, uiteindelijk haar baan op zei, haar man verloor door moord, heeft ze veel last gehad van intimidatie en heeft men geprobeerd haar het zwijgen op te leggen. Daar heeft ze niet aan toegegeven, uit vrij wil, en ze blijft bezig de mensheid informatie geven, ongeacht wie het wel of niet als waarheid ervaart. Ze vertelt echter exact wat zich nu uitrolt qua scenario, het coronavirus maar ook de bedoeling van 5G en de vaccinaties van Bill Gates. Dit is opgenomen in een officieel document in het Federal Register van de USA. Dat sluit ook aan bij de inscripties in de Georgia Guidestones waarin staat dat de VN als doel heeft de wereldbevolking te reduceren tot 500 miljoen mensen. Ook staat hetzelfde scenario in het Bundestag document uit 2012 waarin exact de huidige situatie wordt beschreven en ook het afnemen van alle burgerrechten is benoemd. Je kunt je afvragen hoe het komt dat alle huidige scenario’s al heel lang geleden zijn beschreven in officiële documenten. Het is een tijdlijn die door bepaalde groeperingen wordt uitgezet, het betekent echter dat jij ook kunt kiezen voor een andere tijdlijn. Je realiseert namelijk je eigen werkelijkheid door middel van gedachtenkracht. 

Uit wetenschappelijk onderzoek, wat je o.a. kunt lezen in het boek “Het intentie effect van Lynn McTaggert”, blijkt dat gemeenschappelijk in gedachten focussen op een doel in de fysieke wereld effect heeft. Dat sluit ook aan bij de kwantumfysica dat ons energetisch (spiritueel) veld de fysieke werkelijkheid realiseert. Denk aan het feit dat als jij uitspreekt dat je een wereld ziet van overvloed, in vrede, in harmonie, waarin iedereen gelijk is, in gezondheid, etc. dat de meeste mensen zeggen, mooi hoor, maar dat is een utopie, dat is idealistisch, dat lukt nooit. In hoeverre houden we dus met een groot deel van de mensheid in stand wat we juist níét willen, door onze gedachtekracht negatief te manifesteren ipv positief, dus ons te richten wat we denken dat niet kan, ipv onze focus te richten op wat we juist wél willen? 

We hebben op dit moment te maken met een dominant wereldbeeld en een dominante energie dat er een corona-virus is, dat we 1,5 meter afstand moeten houden, dat de economie kapot wordt gemaakt, dat de wereld hierna nooit meer hetzelfde is etc. Dat is wat de mainstream media ons via hypnose inprent. Maar.....het gaat erom of wij daar uit vrije wil gehoor aan geven en ons laten beïnvloeden. Een Duitse viroloog, Hendrik Streeck, heeft al bewezen dat al die paniek dat het virus overdraagbaar is door contant geld, door hand op hand contact, via deurkrukken etc. totale nonsens is. Maar dat zal niet in de mainstream media worden verteld, want daarmee worden de maatregelen in een geheel dispropotioneel kader geplaatst. Het doel van het duister is het afnemen van burgerrechten,contant geld laten verdwijnen, waardoor iedereen nog meer te controleren is, iedereen een test laten doen waarmee meteen je DNA wordt verzameld en helemaal alles van je bekend is en dan verplichte vaccinaties doorvoeren. 
Vaccinaties die als doel hebben nano technologie in je lichaam te brengen, wat volledig vergroeid met je lichaam en waardoor je een device wordt in het 5G netwerk, je wordt een robot, waarbij de ziel geen enkele verbinding meer kan maken met het lichaam. Denk aan ‘Brave new world” van Aldous Huxley en “1984” van George Orwell, de Orwelliaanse nieuwe maatschappij. Onze minister Mona Keizer gaf al aan dat het ‘handig’ is bij crowd control, met andere woorden, je kunt niet meer demonstreren of gezamenlijk ergens tegen in opstand komen, want door 5G wordt een frequentie door je lichaam gestuurd, die in samenwerking met de nanotechnologie in je lichaam zorgt dat je buitenspel wordt gezet, en dan druk ik het nog zachtjes uit. Met de huidige 1,5 meter economie probeert men sowieso demonstraties en samenscholing uit te sluiten. 

Het lijkt een hele enge ontwikkeling. Echter....alles heeft te maken met vrije wil. Wereldwijd zijn mensen in meer of mindere mate ‘wakker’ aan het worden. Maar ‘wakker’ worden heeft ook verschillende niveaus. Het kan wakker worden zijn in de matrix, de fysieke wereld, waardoor je begint te zien hoe de wereld wordt geleid door “psychopathische gekken”. Je kunt het gevoel hebben dat je slachtoffer bent van de omstandigheden, dat je in een situatie zit waar je angst voelt, waar je niet in wilt zitten, waarin je terecht bent gekomen, maar besef je dat je allemaal daar bent waar je moet zijn in deze tijd. Eckhart Tolle beschrijft dit in vele video’s uitermate helder. Karmisch heb je ook te maken met oorzaak en gevolg. Je hebt keuzes gemaakt in het verleden, uit vrije wil, die hebben geleid tot de situatie waarin je nu zit. Dat is niet goed of fout, het is zoals het is, omdat het voor jou zo moet zijn, om op zielsniveau van te leren. Veroordeel jezelf dus niet, maar kijk bewust naar waar je in beland bent in deze fase van de geschiedenis van de mensheid. Past de huidige situatie nog bij je? Voel je je daar goed bij? Franco De Nicola zei 12 jaar geleden al dat de scheiding der zielen dwars door familie verbanden en sociale structuren heen zou gaan. Als je je daar nog nooit mee bezig hebt gehouden, is het best lastig. Je bent door de matrix geprogrammeerd dat familie en vrienden het belangrijkste zijn, maar in hoeverre is dat zo? In hoeverre gaat het er juist om dat je je eigen pad volgt en daarmee vanzelf aansluit in frequenties bij anderen met een gelijkgestemde frequentie? En in hoeverre pas je je aan vrienden en familie aan, om de verbinding in stand te houden, terwijl het eigenlijk niet bij je past en sta je dus uit vrije wil uit je kracht? In hoeverre is dat liefde en in hoeverre kies je voor angst om iets kwijt te raken in plaats van anderen in liefde te laten gaan en zelf in liefde jouw pad te volgen? 







Eerst een uitleg over frequenties. Alles is energie, zowel jij als ik en alles om ons heen. Energie is frequentie en is trilling. Als je dus niet meer resoneert met een ander, dus niet meer in dezelfde frequentie zit, ontstaat er disbalans. Door wat je is geleerd in de matrix, familie is heilig, raak je in verwarring. Ook het contact met vrienden kan onder druk komen te staan. Je wilt niet loslaten en niet kwijtraken en kunt je zelfs afvragen of het aan jou ligt dat je mensen kwijt raakt. Je kunt het echter ook anders bekijken. Door dicht bij je Zelf te blijven, jouw frequentie te volgen, zijn er mensen om je heen die hierbij niet aansluiten, dat kan familie, gezin en/of vrienden zijn. Ga jij je aanpassen of kies je voor jezelf en laat in liefde de ander los? Zij volgen hun zielenpad, en blijkbaar sluit jouw zielenpad niet meer aan bij hun frequentie. Dat betekent in liefde loslaten ipv in angst voor het onbekende maar blijven ‘hangen’ aan deze personen. Besef je dat we niet de mens zijn, maar een ziel in een lichaam en iedere ziel zijn/haar eigen pad volgt en wij niet verantwoordelijk zijn voor de ander. We kennen het zielenpad niet van de ander, dus het gaat er om dat wij ons richten op onze eigen groei, waarbij we in liefde naar de ander reageren. Dit staat echter haaks op wat ons geleerd is in de matrix, als je je zelf liefhebt, ben je egoïstisch. Je moet rekening houden met een ander, maar dat is een false vlag. Je bent nooit verantwoordelijk voor een ander, sterker nog als je je eigen pad volgt kan je juist de ander in liefde iets leren. 

Dat brengt ons ook bij de huidige situatie en wat het verschil is tussen angst en liefde. We kunnen als we massaal ontwaken ook massaal boos worden op de elite, op hun praktijken op alles wat ze anderen, ons maar met name ook kinderen hebben aangedaan. Echter....als we boos zijn op een ander, wijzen we in feite naar onszelf, we zijn boos op onszelf dat we het zover hebben laten komen. In hoeverre zijn we kritisch geweest over wat ons is verteld, in hoeverre hebben we zelf gezocht, in hoeverre hebben we vanuit angst voor welke gevolgen ook, ons maar aangepast in plaats van gebruik te maken van onze universele vrije wil en ons bewust te zijn van onze onmetelijke scheppingskracht?  

Als we blijven hangen in de slachtofferrol dat ons dit is overkomen, groeien we niet. Door onszelf te vergeven en ook de ander en te leren van al die duizenden jaren onderdrukking, kunnen we nu regie pakken over ons eigen leven en onze vrije universele wil werkelijk laten gelden. En een wereld scheppen zoals wij die wensen. Een wereld in liefde. Als je je bewust bent dat je een scheppend wezen bent, meer dan het poppetje, valt de angst meteen weg omdat je wéét dat jij alle kracht in je hebt en Licht bent. En Licht is vele malen sterker dan donker. Met 1 lucifer verlicht je een donkere ruimte en kan je een compleet bos in brand steken. Denk dus niet dat jij maar ‘little me’ bent, je hebt een oneindig scheppende en lichte kracht. 

In plaats van angst voor wat het duister wil manifesteren, gaat het erom te visualiseren wat je wél wilt en daar ook naar te handelen. Gelijkertijd gaat het er om wel te zíén wat zich afspeelt en welke bedoeling het donker heeft. Je kunt pas een keuze maken als je zowel licht als donker ziet, vrije wil dus. Als je in een new age- achtige sfeer blijft zitten, is alles mooi en licht en zal het vanzelf goed komen. Dat is dus niet het geval. Door een keuze te maken en actief in beweging te komen, realiseer je jouw werkelijkheid en manifesteren we samen een wereld in overvloed en liefde. 




Wat betekent nu vrije wil? Ten eerste je onderbuikgevoel volgen, maar dit is voor veel mensen best lastig, omdat veel mensen in hun hoofd, hun cognitie, zitten. Vraag je af wat het je oplevert om je hart te volgen in plaats van wat het kost. Als je weet dat je een kosmisch scheppend wezen bent in een mensenlichaam en een oneindige kracht bezit, kan je dan vertrouwen dat wat er ook gebeurt, je jouw wereld zoals je wenst in gedachtenkracht ook zal realiseren? Kosmische wetten en natuurrecht zijn totaal anders dan de wetten van deze aarde, gemaakt door de Cabal en hun trawanten, bewust of onbewust. De vraag is dus of je uit angst de aardse wetten volgt, of vanuit kracht en liefde de universele kosmische en natuurwetten volgt en je daar ook op beroept. 
Vraag je bij elke stap die het donker zet af of dit deep down bij jou past, dus wil je werkelijk een app installeren? Wil je echt een test op Corona en wat levert je dit in feite op? Als je je gezond voelt, waarom zou je je dan laten testen en enerzijds je energie daarheen sturen en anderzijds je DNA uit vrije wil beschikbaar stellen aan overheden en controlerende organen? Wat is bedoeling van de vaccins van Bill Gates, welke rol speelt hij, wil je dat weten ga dan zoeken en wil jij echt je laten inspuiten met vergif en nanodeeltjes waardoor je je uit vrije wil laat controleren? Blijf je het systeem supporten om (mede uit gemak) overal te pinnen of ga je vanaf nu vooral cash betalen, waardoor je op energetisch en fysiek niveau aangeeft dat je niet akkoord gaat met de voorgestelde richting en je eigen keuzes maakt uit vrije wil? 
Uit de resultaten van massameditaties blijkt wat het effect is van een relatief kleine groep mensen, relatief ten opzichte van de wereldbevolking, op de werkelijkheid. En in absolute zin zijn we met grote aantallen zielen die wakker zijn, miljoenen. Richt je op al deze mensen en laat alle slapers los, zij mogen uit vrije wil ook hun eigen keuze maken, dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Zij slaan deze unieke kosmische gebeurtenis, uniek ook voor de aarde, het ascentieproces, even over en kiezen nu voor een andere tijdlijn. Waar het om gaat dat jij uit vrije wil en zonder angst kiest voor jouw pad en voor vrijheid en soevereiniteit.Wat ga jij doen om daaraan bij te dragen door bewuste keuzes te maken en uit vrije wil je eigen pad te volgen en niet mee te doen aan wat overheden en officiële instanties je vertellen, maar.....waar ze je nooit toe kunnen verplichten. Besef goed dat kosmisch elke overeenkomst ontstaat uit vrije wil, dat is waar het duister zo handig gebruik van maakt, zij weten dat. Daarom tonen ze alles onder je ogen, laten vooraf zien wat ze gaan doen etc. Als alle wakkere zielen hun hart volgen en weten wat hen nu te doen staat, realiseren wij in eenheid onze eigen nieuwe wereld in een hogere frequentie. Dat is onze tijdlijn en andere zielen volgen hun tijdlijn en hun frequentie, waarbij de scheiding zich natuurlijk voltrekt. Denk aan Ghandi, die het hele Britse Rijk op de knieen kreeg door geweldloos verzet, door de eigen vrije wil te volgen en niet te luisteren naar “Befehl ist 
Befehl”, omdat hij wist dat hij een kosmisch wezen was in een menselijk lichaam. 

Door ons solidair te gedragen, te beseffen dat we allen één zijn en we als eenheid zo’n enorme power hebben, kunnen onze schaduwkanten niet overheersen. Dan zien we dat ze er zijn, accepteren ze, maar kiezen uit vrije wil, bewust voor onze lichte kant en zullen daardoor uit deze crisis herrijzen met zoveel power en licht, dat er geen plaats meer is voor het duister en dus niet voor angst. Het betekent dus kiezen voor liefde, liefde voor je Zelf, voor je medemens en al het leven op aarde en je eigen keuze maken en je niet laten leiden door angst voor welke gevolgen ook. 

Tot slot een prachtig gedicht van Martin Niemöller, ter inspiratie om iedereen te ondersteunen die op dit moment last heeft van overheid, politie en andere controlerende instanties en wat je hier in gedrag aan kunt doen om hen te helpen:

Toen de nazi’s de communisten arresteerden heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten gevangen zetten heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.
Toen ze de synicalisten kwamen halen heb ik gezwegen;
ik was immers geen syndicalist.
Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;
ik was immers geen Jood.
Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;
ik was immers geen katholiek.
Toen ze mij kwamen halen
......was er niemand meer die nog kon protesteren.

Ik zou hier aan willen toevoegen:
.... toen ze de mensen die wakker waren arresteerden, heb ik gezwegen;
ik was immers niet wakker. 


Nee, je hebt je vrije wil niet gebruikt om wakker te WILLEN worden. En dan komt de uitspraak na WO II, Ich habe es nicht gewust! Echter dat is geen excuus meer, overal is zoveel te vinden, de zegen van het internet. De blinden zullen zien, zij die zoeken zullen vinden......dus geef je je kosmische vrije wil weg uit gemakzucht en angst en laat je je manipuleren door de mindcontrol programma’s van het duister door enorme passiviteit en kies je voor verdeeldheid en vooral je eigen hachje? Of zoek je en beslist uit vrije wil, in liefde en vanuit een diep innerlijk weten, dat jouw kracht en power zoveel sterker zijn dan het duister omdat je een wereld van liefde en licht kunt scheppen en je kiest voor eenheid en gelijkheid van alle wezens op deze aarde? Aan jou de keuze!!

Ons project

We zijn altijd ergens mee bezig. Meestal met het behalen van resultaten voor onze klanten. Maar soms krijgen we de kans te experimenteren met nieuwe concepten en ideeën.

Onze missie

Het is makkelijk om grootse dingen te doen als je gelooft in wat je doet. Daarom helpen we mensen zoals u. Elke dag weer.